Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, Trpun;dM°CHkSuse'en, ') hebben nagegaan dat erythrocyten. dit'in isolonische

* —"^"h^eft'H'bereikt Aannemende dat het coagulatie-optimnm «hang, met he« isoelectrische punt bals. bma haemoglobine der roode bloed ich:aampes e. ^oor wordt vastgehouden, indien dit_ nega^ ^g^ ^ zeldzame toonde in 1910 aan, dat sto{ionen overeenkomen. Alleen

aarden in werking met de kationen reeds in een con-

quantitatief bleek,

centratie van 10-5 werkz;a die der H + ionen irreversibel

dat deze werking ,n tegenstelling mei die dern^ ^ rever.

was. Na toevoeging van wat Spaeth •) herhaald bij

sibel. Deze proeven werden dat door dwarsgestreepte spieren, ™a*' ''kell)Jrtieid verdwijnt. Dit proces is

driewaardige kationen de p maaf jrreversibel indien

reversibel voor lage en hooge rrCbrUikt. Ter verklaring van

middelmatige concentraties wer zuiver chemische

deze verschijnselen kan men oïer de samen-

binding aan te nemen. . bleek dat de zeldzame aarden

hang van hamolyse en katap „motste uitvlokking bewerk-

b'i een modelmatige bloed-

SCies^oowèrSbr H H- ionen als Al + + + en Fe + + + ionen omgeladen kunnen worden. en doof Fluri7)>

Vo„r Piantence ien werd .e^derge ^ ujlïl<)kking van het

nrSasma dafStr ui, in een verdwijnen der plasmolyse en een gefixeerd zijn der ejtoroplasten bij een^Iugeeren. b]j h

In den laatsten tijd is ook aoo j de kolloiden

ZÏÏ&ÏÏS5S ££?£££ -n zij vonden, da,

>) Michaelis en Tak^a®{jysi®\0<voU 1910; Vol.42 p. 309.1911.

2) G. Mines. J0urnh0f Phy «A V0ld ^

3) Höber en Spaeth. rtl. Arcni

•i) Kozawa. Biochem. Zeitschr ■ P- >

5 Mines. Kolloidchem.Beiheft.Bd. 3. Pg J91,

«) Höber.Pfl. Archl^Bd. 101 p. 627. 1904.

7) Fluri. Flora. Bd 99. p. 8^ Bd. 52 p. 269, 1913.

8) Szücs. Jabresber f Wisse.iscn. ^ 121> 1920.

9) Jodlbauer und Haffner. FH. Are

Sluiten