Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laag aan veranderingen

SL^TÏÏ^ÏS^ zou zijn, niet de kaliumionen zijn, maar de H-ionen. denken dat twee electrolyten ge-

rrsss

is, een potentiaalverschil ver dat door de membraan

verschil hangt^af^van yan het evenwicht, dat

woTgevormd tusschen het verschil der osmotische drukkingen der beide oplossingen en de ontstane electromotonschegracht Op deze wijze is het potentiaalverschil volgens Hardy ).

RT j C2

^ngV",ïihdo^

ïa-^«rbrSe^d=^

gevormd, waarbij de drijve , . k trachten te nivel-

kationen, die het verschil in osrn° hetgeen uit de formule blijkt leeren. Bovenstaande vergel,,k.ng gddt, beige*, utt de o 1^

,„„r de gevallen da. er aan be,derdendmk. tratieverschillen bestaan of formule uit van een een-

Hardy gaat dan ook bij de af' ' 1 g electroiytisch gedissocieerd

"ss ϻf *rB

H-i= * —^ voorkomende ioneiTals indffleren'.e deetrolytl worden besebouwd. Bovendien ..

1) Höber. PhysikaHsche Chemie J^^Vp^iologr^i6^2'8 ^

2) Hardy. in Bayliss, Pnnciple tracht heeft op de ionenwerkingen

vast

Sluiten