Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cel is nog nimmer opgesteld. Wel is van verschillende zijden vermoed, dat deze specifieke werking meer de samentrekbaarheid dan de automatie betreft, getuige het door MInes opgemerkte lang nablijven van het electrocardiogram aan het massaal stilstaand hart van koudbloedigen. Strontium kan het calcium in zijn specifieke

werking vervangen.

Eindelijk heeft het ontrekken van Na uit de oppervlaktelaag een zeer specifiek nadeelig gevolg. Het kan slechts ten deele, ongeveer de helft, door lithium worden vervangen. De oorzaak, waarom het eigenlijke natrium niet geheel gemist kan worden is evenmin

bekend. „ _ .

Dit alles betreft de specifieke werking der Na-, K-, La-ionen in de oppervlaktelaag. De balanceering, waarvoor ik hier een theorie ontwerp, vat echter uitsluitend een algemeene ionen-werking in het oog. Deze algemeene ionenwerking is normaal te achten, wanneer zij een onderling electrisch evenwicht tusschen de metaalpunten in de oppervlaktelaag der cellen verzekert; zij is gestoord, wanneer deze metaalpunten onderling in potentiaal verschillen en daardoor stroomen aan de oppervlakte der cel in het leven worden geroepen, een onrust, die naar het schijnt met een normaal functioneeren der hartcel onvereenigbaar is.

In een volgende paragraaf hoop ik aan te toonen, dat juist in een groot aantal gevallen, welke hoewel afwijkend van denorma, niettemin de physiologische functie niet verbreken, het kenmerk van electrisch evenwicht in het oppervlak verzekerd is.

Sluiten