Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Toepassingen van de theorie.

§ 1. Het zeewater en de vloeistof van Sidney Ringer.

Hoewel schijnbaar irrationeel zullen wij onze berekeningen aanvangen met die vloeistoffen, waarin drie zouten zijn opgelost. Terwijl op het eerste gezicht het gebruik der formule voor drie electrolyten moeilijker schijnt dan de eenvoudige formule voor twee electrolyten, blijkt, dat er in de gevallen, waarin slechts twee zouten in de vloeistof zijn opgelost, complicaties optreden, die een goede balanceering der twee zouten in den weg staan.

Uit de proeven van J. Loeb ') is gebleken, dat de eieren van Fundulus heteroclitus zich evengoed kunnen ontwikkelen in zuiver gedestilleerd water als in zeewater. In de plaats van zeewater is het ook mogelijk daarvoor een vloeistof te kiezen, waarin alleen het natriumchloride, kaliumchloride en calciumchloride in dezelfde verhouding als in het zeewater aanwezig zijn.

Volgens de onderzoekingen der Challenger Expedities2) bevinden zich in het zeewater op 100 moleculen NaCl ongeveer 2.2 moleculen KC1 en 1 a 2 moleculen CaCI2, terwijl de osmotische druk overeenkomt met die van een 0.54 mol. keukenzoutoplossing.

Indien er dus een evenwicht tusschen de verschillende kationen van een electrolytmengsel, waarin NaCl, KC1 en CaCl2 zijn opgelost, ten opzichte van de eiwitstoffen en lipoiden van het eioppervlak bestaat, dan moet de onderlinge verhouding van NaCl, KC1 en CaCl2 wat betreft hunne ionenconcentratie voldoen aan den eisch,

') J. Loeb. Hdb. der Biochemie van Oppenheimer. Bd. II1 p. 104, 1909. ) Report on the Scientific results of the Voyage of H. M. S. Challenger during the years 1872-1876, II. Physics and Chemistry I, p. 138.

5

Sluiten