Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SAMENVATTING.

1. De balanceering der zouten in physiologische oplossingen is een tot onderling evenwicht komen van ionenwerkingen en moet als een algemeene eigenschap der ionen worden opgevat.

2. De waardigheid der ionen is een factor voor het verschijnsel, maar een factor van ondergeschikte beteekenis.

3. De anionen zijn voor de balanceering van weinig belang.

4. Een invloed van de temperatuur op de balanceering is niet merkbaar.

5. Het verloop der balanceeringscurven komt voor alle onderzochte gevallen overeen.

6. Daarbij blijkt er een zekere variatiebreedte te bestaan; de curve wordt daardoor tot een zone.

7. Voor radiumemanatie, dat in de vloeistof niet in ionenvorm, maar als gas is opgelost, kan geene balanceering met calciumionen worden aangetoond.

8. Ten einde eene verklaring te kunnen vinden voor de ionenbalanceering is het noodzakelijk zich rekenschap te geven van de verschijnselen, die zich in de grenslaag protoplasmaweefselvloeistof afspelen.

9. Neemt men aan, dat de in het grensvlak opgehoopte ionen, die daar vastgehouden worden, in evenwicht verkeeren met het omspoelende electrolyt, dan kan op dit evenwicht, dat als een electrisch evenwicht moet worden opgevat, de formule van Nernst toegepast worden.

Sluiten