Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roelofs en Zeeman !) het waarschijnlijk, dat gezichtsveldstoornissen adaptatiestoornissen kunnen geven. Ook komt 't ons voor, dat bij de eerstgenoemde onderzoekingen (Behr) niet voldoende aandacht is besteed aan den toestand der pupillen, waartoe speciaal bij tabetici wel bizondere aanleiding bestaat. Verder meenen wij, dat de vraag naar het verband tusschen leeftijd en adaptatie, waarover de literatuur niet eenstemmig is, opnieuw dient te worden herzien. Het ligt voor de hand aan te nemen, dat, door de bij ouderen dikwijls voorkomende geel verkleurde lens, die een groot deel der blauwe stralen absorbeert, de lichtdrempels hier hooger zullen zijn, vooral tegen het einde der donkeradaptatie.

Ten slotte is bij een aantal patiënten het verloop der donkeradaptatie bestudeerd en hebben we de uitkomsten vergeleken met die van andere auteurs, hunne en eigen resultaten besproken.

!) Ned. Tijdschr. v. Gen. 1920. ie Helft.

Sluiten