Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Henius !) vindt, dat de regel van Piper niet meer geldt voor objecten, grooter dan io°. Men vindt dan een gevoeligheid lager dan deze regel aangeeft. Ook geldt ze niet voor rood, terwijl Fujita2) zegt, dat de relatieve gevoeligheidstoename voor iederen adaptatietoestand bij grootere hoekgrootte steeds minder wordt.

Beide laatstgenoemden onderzochten als Piper alleen de netvliesperipherie.

Eigen onderzoek.

A. Methode.

We zijn bij ons onderzoek uitgegaan van een constante voorafgaande lichtadaptatie, waarbij de proefpersoon op korten afstand gedurende 10 min. naar een vrij sterk verlicht papier keek, beschenen door 4 lampen van 100 kaars.

De gebruikte photoptometer bestaat uit een langwerpige lichtdichte houten kast, waarin aan 't eene (achterste te noemen) einde vijf electrische gloeilampjes kunnen branden. Daarvóór wordt bij elke bepaling een metalen scherm ingebracht met in 't midden een ronde opening, waarover een bepaald soort papier is geplakt. Meer naar voren wordt de op een melkglasplaat aan 't vooreind van de kast vallende lichthoeveelheid nogf gevarieerd

O O

door een diaphragma.

De proefpersoon zit op een afstand van 50 c.M. van de melkglasplaat, die aan den buitenkant door een scherm bedekt is, 't welk een cirkelvormig deel van 20 c.M. diameter vrij laat.

!) Zschr. f. Psych. en Physiol. 43. 1909.

s) idem.

Sluiten