Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanhangsel: Over de door Behr aangenomen reflectorische regeling der donkeradaptatie.

BehrI) denkt, dat de DA. ais gevolg van gezichtspurpervorming onder reguleerenden invloed van een nerveus centrum staat, waarschijnlijk gelegen in 't corpus geniculatum externum.

De secretorische centrifugale vezels, die de DA. regelen, zijn volgens hem zeer gevoelig t. o. v. sommige noxen, minder t. o. v. andere. Daardoor verklaart Behr de sterke vermindering der DA. bij neuritis en degeneratieve atrophieën, terwijl mechanische druk op den N. opticus beter verdragen zou worden, daar deze de DA. niet of weinig stoort. Zoo kon ook Behr bij aandoeningen van het chiasma door ontsteking een verminderde DA. vaststellen voor netvliesdeelen, die overigens nog een ongestoorde functie hadden.

Bij tractushemianopsieën bleek de DA. nog gestoord, als 't kegeltjesapparaat, gemeten aan gezichtsscherpte en gezichtsveld, zich hersteld had. Daarentegen was ze normaal bij incomplete supranucleaire hemianopsie.2) In al deze gevallen heeft Behr de gevoeligheid van een

O O O

bepaald netvliesdeel onderzocht, niet de „Totaladaptation".

Kan behalve de kliniek, ook de physiologie ons argumenten leveren voor een nerveus centrum?

Behr denkt zoo'n argument gevonden te hebben in den remmenden invloed, dien de verlichting van 't eene oog uitoefent op 't verloop der DA. van het andere.

Hij gaat daarbij uit van de onderstelling, dat de

J) von Graefe's Archiv 75. 1910.

2) Voor critiek op verschillende van deze meeningen van Behr zie men het Pathologisch Gedeelte van dit proefschrift.

Sluiten