Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogde adaptatie, vergeleken bij die van OR (aanvang ± 20, eind ± 40000). Bij het eerste onderzoek der DA werd ook 't donker gezichtsveld opgenomen. Het strekte zich naar alle zijden ongeveer 8° buiten het

centrum uit.

Het verschil in functie van 't schemerapparaat van 1 en 2 komt dus zoowel in de adaptatiecurven als de donkergezichtsvelden op fraaie wijze tot uiting.

Het was geenszins mijn bedoeling bij een groot aantal patiënten met atrophia retinaepigmentosa de DA. na te eaan.

Meer ter oriënteering, omdat bij deze klassieke hemeralopen belangrijke stoornissen sedert lang bekend zijn, werden eenige lijders onderzocht.

Het lijkt mij niet ongewenscht, hier er nog even op te wijzen, hoe bij patiënt 1 bij weinig verminderde aanvangsgevoeligheid de eindgevoeligheid zeer sterk verlaagd en de adaptatie dus zeer sterk verminderd is, terwijl bij patiënt 2 de geheele curve op verlaagd niveau

Sluiten