Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had ontwikkeld of wel, dat ze zelfstandig ontstaan, maar dan toch van gelijke natuur (tbc.) zou zijn. Overwegende, dat de eenvoudige collaterale papillitis (v. d. Borg) weinig functiestoornis pleegt te geven en dat 't gezichtsveld bij onze patiente op een scherpe circumscripte laesie in de oogzenuw wijst, mocht worden aangenomen, dat hier öf de collaterale toxische neuritis bestond, öf nog-waar-

' O

schijnlijker dat het virus zelf ter plaatse zich had genesteld, dat een tuberculose van den N. opticus bestond.

Onder bedrust en salicylbehandeling trad spoedig verbetering op en in den loop van eenige maanden volledige genezing met achterlating slechts van het beeld der atrophia n. optici, maar vrijwel normale functie.

Ik onderzocht bij deze patiënte de DA. op drie tijd¬

stippen.

Bij het ie onderzoek (10 Mei) bestond R. de papillitis, was de A. V. Weo en 't gezichtsveld nasaal en boven beperkt. (resp. < 50' en > 50°). Er is een relatief centraal skotoom.

Bij homatropinmydriasis vertoont het L. 00e

wat lage aanvangsgevoelig heid (2,25), normale eindgevoeligheid (30908). Rechts is de aanvangswaarde (2,07)

Sluiten