Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De AG. is R. 7,23, L. 7,79, de EG. resp. 15872 en I^3I3> de adaptatiebreedte vertoont geen duidelijke afwijkingen.

Al de genoemde waarden zijn aan den lagen kant, de genoemde AG. komt ook normaal wel voor (reeds bij jonge lieden), de EG. mag voor een ouder individu niet als pathologisch beschouwd worden.

Donkergezv.: overeenkomstig 't gewone.

2. Mej. t H.—O., 44 jaar.

Is sinds een jaar slecht gaan zien.

Pupillen reageeren op licht en op convergentie.

Fundus: R. papilla n. optici vrij bleek, L. iets bleek.

A.V. RO. 8"é~o r. LO. 1. Refr. bdzs E.

Gezv: R.O. Hier is slechts behouden 't gebied tusschen io° en 40° van 't nas. bovenquadrant en een aangienzend deel van het nas. benedenquadrant (zie schema).

Sluiten