Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organisme dat zich door uiteenvallen in stukjes vermenigvuldigt. Elk dier stukjes, na tot een volwassen individu te zijn uitgegroeid, doet hetzelfde, en zoo gaat men door. Ad infinitum? Neen. Ten slotte zien we, vrijwel overal, in den stam, die uit dat eene individu ontstaan is, degeneratie optreden. Hij gaat afsterven. Maar een deel der individuën blijft behouden, die zich twee aan twee met elkaar vereenigen. Het product van zulk een vereeniging wordt het uitgangspunt van een verschen stam. Het geslachtsproces heeft opfrisschend, verjongend, gewerkt. Zonder dit proces is het leven op den duur niet mogelijk.

Deze theorie, de principieele onmisbaarheid voor het leven van het geslachtsproces, toetste Schaudinn aan verschillende eencellige organismen, die zich alle vermenigvuldigen door in stukjes uiteen te vallen. Onder anderen deed hij dit aan de malariaparasieten, die zich op deze wijze in het bloed van den mensch voortplanten. Alleen dan, wanneer bepaalde vormen dier parasieten, de z.g.n. gameten, in de maag van een mug terecht komen, maken die daar een geslachtsproces door. Nu gebeurt dat niet altijd. Het kan voorkomen, dat de malariaparasieten langen tijd bij een en denzelfden mensch blijven. Zoo zijn ze dan van de verjongende invloed van het geslachtsproces verstoken. Waarom degenereeren ze dan niet? Waarom gaan ze zich telkens, na korter of langer rustperiode weer deelen, wat zich dan bij het slachtoffer uit in een hernieuwde koortsperiode, een z.g.n. recidief? Omdat bij zulk een gelegenheid diezelfde, gameten toch ook in het menschelijk bloed een — zij 't ook sterk vereenvoudigd — geslachtsproces doormaken. Onze eerste indruk, dat dit alleen in de muggemaag mogelijk was, bleek dus onjuist. En de theorie was gered. Maar er was meer. Die gameten zijn bijzonder resistent tegen kinine. Behandelt men een malarialijder met kinine, dan sterven de parasieten en de koorts gaat af. Waarom is hij nu niet definitief genezen? Omdat de gameten niet gedood zijn. Door hun aanwezigheid ontstaat geen koorts; maar na eenigen tijd

Sluiten