Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken ze een geslachtsproces door en zijn nu de stamvaders van een nieuwe, verjongde generatie geworden, die wél koorts doet ontstaan. Zoo vond het wezen van het recidief bij de malaria zijn verklaring bij een onderzoek, waarbij geheel andere belangen betrokken waren; maar door een onderzoeker die niet alleen een open oog had voor die belangen, maar er ook op uit was de mannen der practijk er voor te interesseeren, door ze te toonen, dat er aan deze theoretische quaesties kanten zijn die hun van zeer nabij raken. Dit bedoelde ik, toen ik zooeven sprak van de practijk geschikt, dat is toegankelijk, te maken voor de wetenschap.

Deze geesteshouding van Schaudinn en van zijn opvolger Von Prowazek, werkte bevruchtend. Ze opende den mannen van de practijk de oogen voor de beteekenis van andere theoretische vraagstukken, die met ijver bestudeerd werden. Instellingen die een practisch doel beoogden, trokken de theoretische biologen tot zich: Schaudinn, na diens dood Von Prowazek, werd aan het Instituut voor Tropenziekten in Hamburg, Hartmann aan het Instituut voor Infectieziekten te Berlijn, leider van het Protozoenlaboratorium.

Maar nu, na bijna 20 jaar heeft men met die traditie gebroken. Hartmann, de leider der wetenschappelijke protozoenkenners in Duitschland, heeft vrijwillig de zoo moeizaam en met zooveel talent verworven spheer van invloed buiten den kring van eigenlijke vakgenooten opgegeven. En dat door een veranderde geesteshouding die gekarakteriseerd wordt door de aan Hartmann toegeschreven woorden: ,,dat het hem niet kan schelen of een protozoön ziekte-veroorzakende eigenschappen heeft, als het maar een voor de wetenschap belangwekkende inwendige structuur vertoont". Dat vervreemt de practijk van de wetenschap en we zien dat onder meer daaraan, dat men niet meer van theoretici gediend is. Hartmann is overgegaan naar de Keizer Wilhems Academie en aan het Instituut voor Infectieziekten heeft men zich wel ge-

Sluiten