Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste decenniën van het jonge Darwinisme, dat de gemeenschappelijke oorsprong en dus de verwantschap van alle diervormen leerde. Dat die verwantschap bestaat trachtte men onder meer aan te toonen door te laten zien dat dieren die, wanneer ze volwassen zijn, niets meer van elkaar hebben, in hun jeugd, als kiemen, groote gelijkenis onder elkaar vertoonen. De kiemen van vele gewervelde dieren vertoonen een geheel overeenkomstig bouwplan. Metchnikoff toonde nu bij verschillende ongewervelde dieren aan, dat ditzefde plan ook bij hun kiemen wordt terug gevonden. Deze kiem is te vergelijken met een zakje met dubbelen wand, waarvan de buitenwand als huid fungeert en de binnenwand als darm. Alle dieren maken dit stadium in den loop hunner ontwikkeling door. Er zijn er die daarna tot gecompliceerde wezens uitgroeien, maar anderen die het nauwelijks verder dan dit stadium brengen. Daarom beschouwde men dit zakje als de eenvoudigste vorm die de meercellige levende wezens kunnen aannemen. Eenvoudiger kan niet, want de dieren hebben toch een darm noodig om hun voedsel in te verteren? Neen, leerde Metchnikoff, het kon nóg eenvoudiger: Het blaasje kan gevuld zijn met een niet tot darm georganiseerde massa bewegelijke cellen, welke de voedingsstoffen die in het blaasje komen in zich opnemen en verteren en zoo indirect aan het geheele dier ten goede doen komen. Eerst op een hooger trap van ontwikkeling vormt een deel dier cellen samen den darm, in wiens holte de vertering van het voedsel plaats vindt. Nu niet meer doordat de darmcellen het voedsel in zich opnemen, maar doordat ze sappen uitscheiden die het voedsel buiten de cellen verteren. Niet al die oorspronkelijke, etende, cellen worden tot darmcellen. Wat wordt er, op hooger trap van ontwikkeling, van de rest? Verdwijnen ze, worden ze in het hooger georganiseerde weefselverband opgenomen, of behouden ze hun verterende functie? Indien dit laatste waar is, wat verteren ze dan? Want voedsel is er niet meer te verteren, die functie is door den darm gemono-

Sluiten