Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

In ons land heeft men nog geen aandacht geschonken aan de schildklier van den pasgeborene. Te vergeefs zocht ik in de Hollandsche litteratuur eenig artikel, dat zich met dit orgaan bezig houdt vóór het geheel tot ontwikkeling is gekomen; zelfs eenige casuistische mededeeling over een toch zoo in het oog loopende afwijking als het aangeboren kropgezwel vermocht ik niet op te sporen.

Anders staat het hiermede in andere landen; vooral Duitschland en Zwitserland hebben een tamelijk uitgebreide litteratuur geleverd over dit onderwerp. Is het niet verwonderlijk, dat medici in deze landen, die streken kennen, waar aandoeningen van de schildklier endemisch voorkomen, ook hun aandacht hebben geschonken aan de ontwikkeling van dit orgaan, terwijl bovendien, zooals wij zien zullen de veelvuldigheid van het voorkomen van struma congenita parallel gaat aan het voorkomen' van krop bij volwassenen, in andere landen, als Frankrijk, Engeland en Amerika, waar het voorkomen van krop veel zeldzamer is, heeft men wel aandacht aan het aangeboren kropgezwel geschonken. Moge deze verhandeling dus een aanvulling zijn van een leemte in onze vaderlandsche literatuur.

Om de verhoudingen, die we bij het aangeboren kropgezwel vinden zullen, zoowel wat topographische ligging, als histologischen bouw betreft goed te begrijpen, is het

Sluiten