Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de desquamatie minder sterk is, dan is het aantal gedegenereerde kernen minder groot geworden, de eosinophiele substantie compacter. Zoo treft men alle overgangen van de follikels met sterke desquamatie en weinig eosinophiele substantie, tot die gevuld met compacte eosinophiele substantie, waarin nog maar enkele kernfragmenten te zien zijn. Men zou zich kunnen voorstellen, dat na de geboorte de behoefte aan afscheidingsproduct niet meer zoo groot is en daardoor weer dépótvorming kan optreden, waardoor weer follikels gevuld met colloied, waarin we af en toe nog een te gronde gaande kern aantreffen, ontstaan. Ook in Basedowstrumae zou de desquamatie, die we daar aantreffen op dezelfde wijze als uiting van een verhoogde functie kunnen opgevat worden.

We komen zoodoende tot de hypothese, dat de eigenaardige veranderingen, die in de schildklier voorkomen tusschen de 6e foetaalmaand en de eerste maanden na de geboorte een uitdrukking is van een verhoogde functie van de schildklier gedurende dien tijd.

Sluiten