Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verband tusscben het voorkomen van endemischen krop en struma congenita waarschijnlijk. Dit heeft Isenschmied en Hesselberg tot een onderzoek geleid naar het gewicht van de schildklier van pasgeborenen uit kropvrije streken en uit streken, waar krop endemisch voorkomt. Beide zijn tot de belangwekkende uitkomst gekomen, dat het doorsneegewicht van de normale schildklier van pasgeborenen in streken, waar krop endemisch voorkomt, veel hooger is, dan van die uit kropvrije streken. Om dit te demonstreeren heb ik de opgaven van gewichten van schildklieren van pasgeborenen, die ik in de litteratuur vond, verdeeld naar gelang zij al of niet uit kropgebied kwamen en deze in twee tabellen naast elkaar geplaatst.

Gewicht van schildklieren van pas- Gewicht van schildklieren van pasgebore?ien uit streken, waar krop geborenen vit kropvrije streken.

endemisch voorkomt. Hesselberg (N. Duitschland) (39)

Demme (Bern) . . 2 tot 7 gram. T-55gram-

Hesselberg (Bern) (104).x) Isenschmied (N. Duitschland)

4.1 tot 6.6 gram. J-5 gram.

Isenschmied (Bern) . . 3 gram. Garnier (Parijs) . . 1.68 „

Zielinska (Bern). (8) 11.6 gram. Virchow 2 „

Tourdes . . . 1.5—2 „ Schönemann (7) . . 2.44 „ Van Goor (Amsterdam) (10)

1 gram.

Het verschil in gewicht springt wel terstond in het oog. Vinden de verschillende onderzoekers voor de kropvrije streken een gemiddeld gewicht van 1.5 a 2.44 gram, in streken, waar krop endemisch voorkomt zijn deze getallen steeds hooger, vaak aanmerkelijk hooger 2).

De tusschen () geplaatste getallen hebben betrekking op het aantal onderzochte gevallen.

2) Tot geheel afwijkende getallen komt Kloeppel; hij geeft op voor Freiburg i/B (kropstreek) 10.5 gram (12), voor Berlijn 5.7 gram (6), voor Göttingen 4.7 gram (10). Het verschil bedraagt dus ook hier voor kropstreken en kropvrije streken + 100 o/0; alleen zijn zijn getallen vooral die uit kropvrije streken zeer afwijkend hoog.

Sluiten