Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vermoeienis, die hij weer vaststelt uit teekenen als hyperpnoe* versnelde hartswerking en vasomotorische factoren. Maar als hem dan blijkt dat een hartlijder spoediger vermoeid is dan een gezond mensch, heeft hij onze kennis omtrent de constitutie der betrokken individuen niet vergroot.

Het begrip gestel is zoo geheel een klinisch begrip dat, althans in de eerste plaats, waarnemingen aan het ziekbed noodig zullen zijn om het voor gedachtenwisseling vatbaar te maken. Eppinger en Hess waren bij liet opstellen van hun vagotonietheorie geheel in deze richting werkzaam Ook in Bauer's omvangrijk werk, Konstitutionélle Disposition zu inneren Krankheiten, zijn het de klinische waarnemingen, aan de hand waarvan hij zijn stof behandelt, terwijl Falta, die individuen met stabiel, met debiel en met labiel bloedklierstelsel wil onderscheiden, deze onderscheiding slechts doorvoert op klinische gronden.

De volgende bladzijden zullen zich bezig houden met de exsudatieve diathese. Wat wij onder een diathese verstaan dient dan nog even hier aangestipt te worden. Spreekt Pfaundler kortweg van „Krankheitsbereitschaft8, wat wij zouden kunnen vertalen door vatbaarheid voor of voorbeschiktheid tot ziekten, Teissier noemt als definitie : een latente aanleg, die het organisme tot ziekten disponeert. His eindelijk definieert nauwkeuriger een diathese als „een individueele aangeboren, dikwijls erfelijke toestand, die daarin bestaat, dat physiologische prikkels een abnormale reactie teweegbrengen, en dat levensvoorwaarden, die door de meesten van de soort zonder schade worden verdragen, ziektetoestanden doen ontstaan".

Sluiten