Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nombre de dermatoses bulleuses rattachées autrefois au pemphigus et a 1'érythème polymorphe, il existe d'une manière continue une éosinophilie sanguine avec élimination d'éosinophiles par la peau".

Uit hetgeen al deze onderzoekers konden vaststellen, krijgt men den indruk, dat inderdaad het lichaam zich onder pathologische omstandigheden langs sommige slijmvliezen en de huid van eos. cellen ontdoet. In dit licht bezien krijgt ook de vroeger genoemde opvntting van Petry omtrent de beteekenis der eos. granula waarde. Wanneer deze werkelijk uit een stof bestaan, die in de cel opgeborgen is teneinde te voorkomen dat zij een of andere schadelijke werking zou kunnen uitoefenen, m. a. w. een stof die voor het lichaam ondienstig is, zou het ons niet behoeven te verwonderen, dat dit soms langs allerlei wegen de eos. cellen tracht te elimineeren. Bij de aandoeningen, die niet met exsudaties of katarrhen gepaard gaan, zooals er zoo vele vroeger door mij zijn genoemd, wordt deze weg ongetwijfeld door lymphklieren, milt en beenmerg gevormd. Althans normaliter zijn deze organen met de vernietiging der eos. cellen belast. De eliminatie langs huid en slijmvliezen vormt slechts een uitzondering.

Voor zoover de waarnemingen, die aanleiding gaven tot de beschouwingen hierboven,betrekking hebben op manifestaties der E. D., betreffen zij slechts enkele dier manifestaties. Bij verreweg de meeste is van het verband tusschen de mate van bloedeosinopliilie en het tijdstip en de wijze van optreden der manifestaties niets nauwkeurigs bekend De waarnemingen bij eczeem weerspreken elkaar misschien daarom zoo zeer, omdat met dit verband geen rekening is gehouden. Bovendien is nooit aangetoond, dat bij deze aandoening langs de huid eos. cellen worden geëlimineerd. Het is de vraag of dit ooit gelukken zal, daar iedere met exsudatie gepaard gaande huidaandoening spoedig na haar optreden wordt gecompliceerd door een secundaire infectie, l)

Wel bleek uit de onderzoekingen van Lauener, dat het aantal eos. cellen in het acute stadium van het eczeem verminderd, in het chronische vermeerderd was, welke verhouding overeenkomt met die bij den asthmaaanval en die in de intervallen tusschen twee aanvallen.

1JAIs ik m[j niet vergis zijn ook in urtic'apiaerupties veel eosinophile cellen aangetoond.

Sluiten