Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duplex en de eenigen tijd later in het cavum Douglasii voelbare tumor werd aangezien voor een exsudaat ofschoon ook hier later bleek een tubair-abortus te bestaan.

De ziekte-verslagen dezer 5 patienten lijken mij belangrijk genoeg om ze hier te vermelden :

H. M. V. K. N°. 763 A°. 1915.

Opname 20.8.1915.

Gehuwde vrouw, 30 jaar oud, die 2 kinderen heeft waarvan het jongste 3 jaar oud is. Geen abortus gehad. Nooit ziek geweest.

Menstruatie altijd zeer onregelmatig; de bloedingen treden nu eens om de week, dan weer om de 3 weken, soms om de 5 weken op, zijn steeds profuus en houden omstreeks een week aan; pat. heeft er nooit pijn bij.

Laatste menstruatie 19.6.15, zonder opvallende verschijnselen.

Sinds 22.7.15 voortdurende, doch niet profuse fluxus, zonder coagula. Pat. meende niet zwanger te zijn, heeft geen koorts gehad, wel af en toe pijn.

Status praesens;

Corpus uteri in anteversie naar links, niet vergroot. Portio niet week. Rechter ovarium wat vergroot (grootte van een noot). Links geen afwijkingen. Sonde 7 cM.

Diagnose: endometritis post abortum.

Curettage: met curette wat slijmvlies verwijderd.

Mikroskopisch onderzoek: stroma decidua-achtig, klieren secerneerend; zeer wijde bloedlacunen.

Diagnose: praemenstruaal stadium of decidua? (echter zonder vlokken).

28.8 15. Pat. vloeit wat (menstruatie?).

31.8.15. Pat. voelt heftige pijn bij druk achter de portio vaginalis. De temperatuur is 's avond iets verhoogd.

8.9.15. In Douglas een vrij groote zwelling die de portio naar voren verplaatst. Rechts naast den uterus een vrij vaste en pijnlijke zwelling ter grootte van een kippenei.

Diagnose: waarschijnlijk haematosalpinx -j- haematocele.

14.10.15. Kolpotomia posterior: coagula.

Sluiten