Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORZAKEN DER HAEMATOCELE.

Alvorens verder te gaan is het wenschelijk te weten wat de oorzaak der haematocele retrouterina is. Hieromtrent heerschte sinds NéLATONeen strijd welke vooral onder den invloed van Lawson Tait werd beslist, zoodat Veit 2) in 1891 meende te mogen zeggen, dat hoe grooter de kennis werd omtrent de buitenbaarmoederlijke zwangerschap des te meer bleek dat de haematocele een alleen van haar afhankelijk verschijnsel is. Al zullen slechts weinigen dit gezegde geheel en al onderschrijven, toch wordt vrijwel algemeen tegenwoordig aangenomen dat de hoofdoorzaak der haematocele is de ruptuur van een buitenbaarmoederlijken vruchtzak (o.a. Treub 3). Behalve nog bloedingen veroorzaakt door verscheuring van vaatvoerende perimetritische membranen neemt Treub geen andere oorzaken van een belangrijke haematocele aan, met name gelooft hij niet aan een belangrijke bloeding uit een niet-zwangere tuba of veroorzaakt door follikel-

J) Nélaton. Legon sur 1'héraatocèle rétroutérine. Gazette d'höp. Paris 1851.

s) Veit. Ueber intraperitoneale Blut-ergüsse. Samml. Klin.Vortrage Volkmann N. F. 15. 1. c.

®). Treub. Leerboek der Gynaecologie 1917. 1. c.

Sluiten