Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cysteus ovarium na currettement, terw ijl de Snoo daar ter plaatse gewag maakte van groote, tot den navel reikende haematocelen, afkomstig van eierstokbloeding, blijkbaar ontstaan door telkens Hernieuwde bloeding uit opvolgende corpora lutea of gebarsten follikels.

Deze mededeelingen werden gedaan in een discussie ontstaan naar aanleiding van een door Remmelts geobserveerd geval van een haematocele waarbij geen enkel symptoon van zwangerschap aanwezig was, en uit deze gedachtenwisseling blijkt dat ook door Nederlandsche gynaecologen op 't oogenblik de mogelijkheid van belangrijke intraperitoneale bloedingen uit ovaria zonder zwangerschap wordt erkend.

Schambacher 1) zag een haematocele veroorzaakt door ruptuur van den utero-ovariaalplexus, terwijl Sauter en Bürkle 2) bloeding beschreven, ontstaan door circulatie-stoornis in een noch ontstoken noch zwangere tuba; anderen zagen heftige bloeding uit een varix bij myoma uteri en bij steeldraaiing eener groote ovariaalcyste.

I. BLOEDINGEN UIT DE TUBA, ZONDER ZWANGERSCHAP.

Bazy 3), die de door hem waargenomen gevallen van tuba-bloedirg nauwkeurig onderzocht en niet dan na het doorzien van een zeer groot aantal serie-coupes

1) Schambacher. Ueber wahre und vorgetaüschte Tubarschwangerschaft. Zeitschr. f. Gyn. und Geburtsh. Bd. XLV1I Heft 3. l.c.

2) Sauter und Bürkle. Ueber Haematocele pelvis bei Hyperaemia mechanica. Zeitschr f. Heilkunde Abth. f. Path. Anat. 1900, en dezelfden. Venöse Stauung als Ursache von Haematocele retrouterina. Inaug. Diss. Strassburg 1902.

3) Bayz 3 1. c.

Sluiten