Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl dan ook de uterus werd weggenomen. Na zeer nauwkeurig mikroskopisch onderzoek kwam Keiffkr tot de volgende conclusie: „la gravidité ne peut être affirmée que pour un cóté. De 1'autre cóté, 1'altération est généralement è. caractère hémorrhagique, et elle se présente k tous les degrés. Ce sont, dans 1'ordre: la congestion et 1'infiltration des parois, et de la muqueuse tubaire avec lésions de rupture vasculaire, hématomes, remplissant toute la trompe, pouvant atteindre un volume considérable, avec ou sans déchirures, avec ou sans hématocèles retro-annexielles, rétroutérines". En verder: „lorsque 1'ovaire est atteint, il présente aussi, soit 1'infiltration du stroma ovarien, 1'hémorrhagie dans les follicules, dans les corps jaunes. constitution d'hématocèles d'origine ovarienne".

Al blijkt uit de beschrijving die Keiffer geeft, dat hij vrijwel dezelfde veranderingen vond als Bazy, toch lijkt het mij raadzaam alleen in die gevallen waar bleek een haematocele te bestaan bij niet gestoorde tubair zwangerschap, waar dus elke bloeding uit die tuba met absolute zekerheid was uit te sluiten, te beschouwen als bewijzend voor bloeding uit een niet zwangere tuba; door deze restrictie blijven de andere gevallen, waarbij dus wordt aangenomen dat de intraperitoneale bloeding direct veroorzaakt werd door de ectopische zwangerschap even groote waarde behouden.

Onlangs was ik getuige van een operatie waarbij wel zeer opvallende verschijnselen werden gevonden.

H. M. Mej. S.

Opname 25.10 20.

Ongehuwd. 22 jaar. Nooit zwanger geweest, Sinds 2 jaar klachten

Sluiten