Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over aanvallen van pijn in den onderbuik, vooral sterk voor de menstruatie.

Sinds 2 maanden zijn de klachten sterk toegenomen. Menstruatie geregeld.

Diagnose: appendicitis ?

Laparotomie: er blijkt vrij bloed in den buik te zijn, en wel oud bloed; het ligt op de darmen en het mesenterium. In het kleine bekken eveneens veel vrij bloederig vocht. De rechter adnexa zijn met breede en dikke, maar gemakkelijk verscheurbare succulente adhaesies vergroeid, onderling, met den uterus en vaster nog met den rechter bekkenwand. De uterus ligt in sterke retroflexie en is door de genoemde adhaesies gefixeerd. De linker adnexa liggen hoog tegen den bekkenwand, zijn zwakker gefixeerd dan de rechter. Beide ovaria zijn volkomen normaal. Nergens blijkt dat de bloeding uit de ovaria komt. Eerder schijnen de tubae daarvoor in aanmerking te komen. De tubae zien er bloederig uit; echter zijn er op de fimbria geen coagula te vinden. Beide tubae zijn duidelijk verdikt en verhard en wel rozekransvormig; de dikste knobbels zijn in de pars ampullaris van de tuba gelegen, 't Geheel maakte den indruk van salpingitis nodosa duplex. Aan het peritoneum nergens tuberculeuze veranderingen; ook zijn er geen vergroote of verkalkte mesenteriaalklieren aanwezig. Appendix geheel normaal. Ook elders geen oorzaak voor de bloeding te vinden.

Na appendicectomie werd de buik gesloten.

Allen die de operatie zagen, kregen den indruk dat

het bloed uit de tubae afkomstig was, hoewel tijdens

de laparatomie niet gezien is dat er nog bloed uit de

tubae te voorschijn kwam; van zwangerschap is niets

o-evonden, evenmin werd zekerheid verkregen omtrent ö '

de oorzaak der bestaande salpingitis nodosa.

Zonder verder te trachten een verklaring van de beschreven bloeding te geven meende ik haar hier te moeten vermelden omdat zij wel met zekerheid bewijst dat een haematocele kan ontstaan zonder zwangerschap.

Sluiten