Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden. Nog moeilijker, zoo niet onmogelijk zullen de eideelen te vinden zijn wanneer eerst geruimen tijd nadat de ruptuur optrad wordt geopereerd en zij dus reeds geheel of gedeeltelijk kunnen zijn geresorbeerd, zooals reeds Kober !) opmerkte. Om die reden „muss man einen Fall mit kritischer Scharfe auch aus anderen Gesichtspunkten prüfen, bevor man endgültig die Diagnose, keine Schwangerschaft, stellt", besluit Forssner. Met name mag er in de anamnese en in het klinisch verloop niets zijn dat pleit voor zwangerschap bv. amenorrhoe die niet op andere wijze is te verklaren. Ook moet er in het ovarium een afwijking zijn aan te toonen die duidelijk de oorzaak der bloeding is, terwijl een eenvoudige vaatverwijding en bloedovervulling niet als zoodanig mogen gelden.

Forssner heeft van de 47 na 1900 gepubliceerde gevallen nagegaan of zij voldoen aan de volgende drie eischen:

i°. Volledig onderzoek van serie-coupes. 2°. Ontbreken van klinische symptomen van zwangerschap.

30. Aanwezigheid van een aantoonbare oorzaak der bloeding.

De gevallen van Tartanson 2), Luker 3), de obs. V en VI van Cohn*) en obs. III van Jayle5) sluit Forssner dadelijk van verdere bespreking uit omdat

]) Kober. Centralblatt f. Gyn. 1903 88 1. c. s) Tartanson 75.

3) Luker 46

4) Cohn 7.

6) Jayle sl.

Sluiten