Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ét sans doute en plusieurs fois, correspondant aux crises douloureuses, une hématocèle considérable."

Afgezien van het feit dat Jayle niet een volledig mikroskopisch onderzoek zou hebben ingesteld(FoRSSNER spreekt het vermoeden uit dat iemand die veel tijdroovend werk heeft verricht voor een onderzoek, dit ook in extenso bij de publicaties zal vermelden) wil Forssner zwangerschap in dit geval niet uitsluiten omdat er, al was 't slechts een zeer kort durende (4 dagen ?), amenorrhoe is voorafgegaan; ook wil hij de anatomische virginaliteit der genitalia externa en de reputatie „de trés haute moralité" dezer patiente niet als argumenten tegen zijn opvatting laten gelden. Om andere redenen gelooft hij zelf echter in dit geval niet aan zwangerschap maar meent dat hier een werkelijke cystoom-vorming in het spel was, omdat Jayle later omtrent het andere ovarium opteekende: „les suites éloignées de 1'opération prouvent qu'il eut mieux valu enlever eet ovaire, qui a été ultérieurement sans doute Ie siège de nouveaux kystes hémorrhagiques". Met welke reden Forssner aan een cystoom-vorming hier gelooft, is mij niet duidelijk. Immers wat Jayle beschrijft is niet anders dan wat de Franschen noemen „oöphorite sclérocystique",deDuitschers „klein-zystische Degfeneration".

Wanneer men het hiermede niet eens is en dus de „ovarite kystique hématique" van Jayle wil opvatten als cystoom- vorming, evenals Forssner dit doet, dan zal men tevens moeten toegeven dat nog zeer kleine en niet kwaadaardige cysten van het ovarium de oorzaak kunnen zijn van belangrijke bloedingen.

Sluiten