Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bij de ruptuur gevormde scheur is uitgestooten en in de buikholte te midden van de groote hoeveelheid bloed niet te vinden.

Afgezien van het feit dat latere publicaties Forssner in 't ongelijk zouden stellen, meen ik dat hij in zijn kritiek te ver is gegaan en dat wel degelijk de mogelijkheid eener belangrijke bloeding uit een ovarium, dat dan dikwijls overigens slechts onbelangrijke pathologische veranderingen vertoont, moet worden erkend.

Simmonds1) zag in 19x7 een intraperitoneale bloeding die zoo hevig was dat operatieve hulp te laat kwam. Bij de sectie werd ook na zeer zorgvuldig mikroskopisch onderzoek geen enkel teeken van zwangerschap gevonden, terwijl in de anamnese daarvan ook niets bleek. De bloeding had plaats gehad uit een gebarsten Graafsche follikel.

De beide gevallen door Haggeström 2), vermeld in 1917, vertoonden evenmin eenig verschijnsel dat op zwangerschap zou wijzen. Bij het eerste geval was de bloeding heel sterk. Tot mijn spijt kon ik de oorspronkelijke publicatie niet ter inzage krijgen en moet dus met het referaat volstaan. Hierin wordt alleen opgegeven dat de ovaria mikroskopisch werden onderzocht, maar niet of er serie-coupes werden nagezien. De diagnose luidde in beide gevallen na onderzoek van het prae-

J) Simmonds. Peritonealblutung aus einem geplatzten graafschen Follikel.

Münch. med. Wochenschr. 1917. n°. 48. 1. c. 2) Haggeström. Zwei Falie von intraabdominellen Blutungen aus den Eierstöcken. Hygiea 1917.

Referaat in Zentralblatt f. Gyn. 1917.

Sluiten