Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paraat: bloeding uit een corpus-luteum-cyste, terwijl bij de eerste patiente een groote hoeveelheid bloed in den buik aanwezig was, bij de tweede minder.

Ook Urban 1) beschreef in 1917 twee gevallen waarbij geen enkel teeken op zwangerschap wees. Vooral zijn eerste geval lijkt mij overtuigend omdat bij deze patiente de laatste coitus 4 maanden voordat de bloeding optrad had plaats gehad, en van het bloedende ovarium serie-coupes werden onderzocht. Bij het tweede geval mis ik uitvoerige opgave van het mikroskopisch onderzoek.

Even belangrijk zijn de beide gevallen van Bartels 2) die beiden noch anamnestisch noch klinisch eenig zwangerschapsverschijnsel vertoonden en bij welke, behalve het bloedende ovarium, ook de bijbehoorende tuba werd weggenomen, terwijl de geheele adnexa dus minitieus in serie-coupes werden onderzocht. Bij de eerste patiente was er zeer veel bloed in den buik „ved Aabning af Underlivet udstrommede en Maengde flydende og koaguleret Blod", bij de tweede werd 1/4 L. bloed in het kleine bekken gevonden.

Kort geleden publiceerde Barolin3) een 4 tal gevallen van niet onbelangrijke bloeding uit het ovarium. Er werd laparotomie verricht terwijl bij alle de klinische

i) Urban. Zwei Falie von fast tödtlicher intraabdominalen Blutung aus dem Corpus luteum Wiener med. Wochenschr. 1917. n°. 20 1. c.

S) Bartels. Kan Bristning af et Corpus luteum foraarsage en stor intraperitoneal Haemorragi?

Ugeskrift for Laeger 1919 n°. 23 1. c.

5) Barolin. Blutungen aus den Ovarien.

Medizinische Klinik 1920 n°. 1 1. c.

Sluiten