Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer dus in sommige gevallen alle anamnestische gegevens omtrent zwangerschap ontbreken, zal men trachten op andere wijze hieromtrent zekerheid te verkrijgen en wel door te zoeken naar andere nog bestaande verschijnselen van graviditeit. Waar echter meestal de ruptuur of abortus reeds in de eerste maanden der zwangerschap optreedt, is het begrijpelijk dat dit zoeken veelal geen resultaat zal hebben.

Huidpigmentatie, livide verkleuring der vulva en andere zwangerschapsteekens zijn buitendien zoo willekeurig in hun optreden, dat zij geen waarde hebben voor de diagnostiek.

Ook zwelling en secretie der borsten, volgens Martin !) reeds in de eerste maand optredend en volgens Rhodes 2) bij 50 0/0 der gevallen aanwezig, terwijl Hennig 3) haar bij extrauterine zwangerschap minder regelmatig vond dan bij intrauterine, kan niet als criterium dienen, temeer daar ook bekend is dat zij niet alleen bij zwangerschap worden gezien. Pijn, die soms voorkomt zonder dat ruptuur of abortus dreigt of volgt, zooals Labadie-Lagrave en Legueu, Rhodes en Schockaert 4) opgeven, kan natuurlijk ook afhankelijk zijn van eenige andere afwijking en is dus al even weinig zeggend.

Het uitgestooten worden der decidua spuria, geheel

J) Martin. Die Schwangerschaft ausserhalb des Uterus. Deutsche Klinik 1904 1. c.

s) Rhodes. Diagnosis of ectopic pregnaney. The Amer. Journal of Obst. and diseases of Women and children 1918 October. l.c.

8) Hennig. Die Krankheiten der Eileiter und die Tubenschwangerschaft 1876 l.c.

4) Schockaert. Cours de Gyn. 1913 l.c.

Sluiten