Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

763 A°. 1915 pag. 3 en in dit ziekteverslag wordt dan ook gewag gemaakt van een opvallende pijnlijkheid van Douglas zonder dat er van een voelbare zwelling, i.c. gestold bloed, sprake was. Daarentegen meen ik dat dit pijnlijk zijn van Douglas bij diep doordrukken lang niet altijd alleen mag worden toegeschreven aan de aanwezigheid van bloed zooals Proust dat doet; immers het is bekend dat in een overgroot aantal der gevallen van ectopische zwangerschap vroeger een ontsteking der adnexa of van het peritoneum van het kleine bekken heeft bestaan, en het lijkt mij daarom niet onwaarschijnlijk dat in sommige gevallen de door Proust beschreven pijnlijkheid ook kan worden verklaard door tengevolge van die vroegere ontsteking opgetreden schrompeling of adhaesies.

Bovendien vond ik ook beschrijvingen van gevallen waar opvallende défense musculaire bestond zonder dat bij de operatie bleek dat er naast de buitenbaarmoederlijke zwangerschap eenig heftig onstekingsproces aanwezig was, zoodat ik het nooit voorkomen van défense musculaire bij tubair-ruptuurofabortus.dat volgens Proust het criterium is tegenover etterige peritonitis, meen beslist te mogen ontkennen. Zelfs geloof ik te mogen aannemen dat juist dit verschijnsel de reden is dat zooveel gevallen van gebarsten buitenbaarmoederlijke zwangerschap door den chirurg onder de diagnose appendicitis of peritonitis acuta worden geopereerd.

Intusschen lijkt het mij dat het „signe du Douglas" zeer zeker onze aandacht verdient.

Bij een niet doodelijke bloeding zal het in den buik

Sluiten