Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Douglasii niet door een meer of minder vaste haematocele is opgevuld, de haematosalpinx, althans een belangrijke zwelling der tuba, zijn te voelen. Hartmann en Bergeret vonden op 89 gevallen van graviditas ampullaris, de verreweg 't meest voorkomende vorm van tubair-zwangerschap, 20 gevallen van abortus completus tegenover 69 gevallen van abortus incompletus, terwijl bij alle een haematocele was ontstaan. In de meeste gevallen was een uitzetting der tuba aanwezig, een zwelling dus die palpabel was en soms vrij groot, luist omdat echter zoo dikwijls ontstekingsresten aan de andere tuba aanwezig zijn, is het begrijpelijk dat in vele gevallen van haematosalpinx de diagnose wordt gesteld op intrauterine zwangerschap of abortus, indien er tevens uitwendige bloeding is, gecombineerd met adnexitis duplex, ook al omdat een pyo- en haematosalpinx veelal zonder meer niet van elkaar zijn te onderkennen.

De lichaamstemperatuur is bij een intraperitoneale bloeding dikwijls sterk verhoogd, soms tot 400 C. (Brindeau 1) ,Fehling 2), Labadie-Lagrave et Legueu ,:i), Schockaert *), Pozzi5), Martin ") zonder dat infectie ot verettering der haematocele is aan te toonen, zoodat dus koorts niet tegen het bestaan eener bloeduitstorting pleit.

!) Brindeau 6 1. c.

2) Fehling. Lehrbuch der Frauenkrankheiten 1900 1. c.

3) Labadie-Lagrave et Legueu 42 1. c.

4) Schockaert 66 1. c.

5) Pozzi65 1. c.

6) Martin. Pathologie und Therapie der Frauenkrankheiten 1885 1. c.

Sluiten