Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij dit diagnosticum niet betrouwbaar omdat het bekend is dat de fluxus bij ectopische zwangerschap niet alleen veroorzaakt wordt door stuwing in de uterine vaten, tengevolge van de verplaatsing die de uterus ondergaat door het optreden eener haematocele, doch voor een groot deel berust op het onvolledig uitgestooten worden der decidua spuria, waardoor dus ook de uitwendige bloedingen, die na de radicale operatie eener buitenbaarmoederlijke zwangerschap soms nog gezien worden, zijn te verklaren, terwijl het overbekend mag heeten dat bij een incomplete abortus bij intrauterine zwangerschap de fluxus niettegenstaande alle medicatie veelal niet eindigt alvorens de baarmoeder met de curette nauwkeurig is geledigd.

Behalve door veranderingen der adnexa tengevolge van ontsteking, zal het stellen der diagnose bij ectopische zwangerschap, al dan niet gecompliceerd door uitwendige of inwendige bloeding, in bijzondere mate worden bemoeilijkt door tevens aanwezige andere aandoeningen, bv. myoma uteri of cystoma ovarii. Volgens FRaNKEL!) wordt bij buitenbaarmoederlijke zwangerschap zeer dikwijls een corpus-Luteum-cyste gevonden welke soms vuist-grootte bereikt. Ook Opitz bevestigt dit, terwijl Hirsch 2) zulk een snel groeiende cyste naast teekenen van zwangerschap bijna als criterium van ectopische graviditeit wil noemen.

Ook wanneer het bloed in het cavum Douglasii is gestold, geheel of gedeeltelijk, zal de nu voelbare tumor

1) FRaNKEL. Pathologische Schwangerschaft und Eierstocksgeschwülste. Berliner Klin. W. 1920. no. 1. l.c.

2) Hirsch 89 1. c.

Sluiten