Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EIGEN ONDERZOEK.

Bij een 50-tal patiënten bij welke ook maar met eenige reden een bloeding in de buikholte kon worden vermoed, heb ik het serum op haematine onderzocht en volgde daarbij ongeveer de methode door Schumm in 1913 !) en door Hymans van den Bergh en Snapper in' 1915 2) aangegeven.

Het bloed, verkregen door een venapunctie, wordt opgevangen in een spits centrifugeerbuisje, na eenige uren gecentrifugeerd en het serum afgegoten. Daarna wordt met den spektroskoop gezocht naar de haematinestreep; deze is echter alleen bij zeer sterke concentratie zichtbaar en werd door mij nooit gezien. Nu wordt het serum bedekt met een laagje aether en dan wordt ongeveer l/4 van het volumen verzadigde zwavelammonium-oplossing toegevoegd.

Steeds werd gezorgd dat haemolyse, die zoowel door de punctienaald als door het glaswerk kan worden veroorzaakt, zooveel mogelijk werd vermeden en slechts zelden was het serum door de aanwezigheid van veel oxyhaemoglobine ongeschikt voor onderzoek op haematine.

x) Schumm 68 1. c.

2) Hymans van den Bergh en Snapper.

Studiën over anhepatische galkleurstofvormig.

Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. 1915.

Sluiten