Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer een- geringe hoeveelheid oxyhaemoglobine aanwezig was, dan zag ik bij een positieve haematineproef steeds op duidelijke wijze, na het toevoegen van de zwavelammonium, de eerste streep van de oxyhaemoglobine verdwijnen naast de intusschen verschenen eerste streep van de haemochromogeen, terwijl deze laatste streep dan scherp bleef afsteken in de breede en onduidelijke streep van de haemoglobine. De tweede, zwakke, streep van haemochromogeen bij 528 w heb ik nooit kunnen waarnemen.

Het serum werd, behalve bij geval XII, steeds bekeken in 3 c. M. dikte, daarna in 1 c. M., en zoo schattende de sterkte van een positieve uitkomst bepaald. Daar ik mij ten doel had gesteld de absolute betrouwbaarheid der haematine-proef te onderzoeken, daarbij niet lettende op de soms reeds te voren te bepalen waarschijnlijkheid eener positieve of negatieve uitkomst, en dikwijls ook zonder de patiënte of haar ziektegeschiedenis te kennen, heb ik alleen de geopereerde gevallen opgeteekend en zal ik deze hier vermelden Bij de niet-geopereerde was intusschen de haematineproef steeds negatief.

POSITIEVE GEVALLEN.

Obs. I.

Opname 10.10.19 O. L. V. G.

Leeftijd 39 jaar. Gehuwd. Multipara.

Laatste zwangerschap 4 jaar geleden. Menstruatie altijd regelmatig. Op 12 September, toen de verwachte menstruatie 8 dagen was weggebleven, trad geringe fluxus op gepaard met wee-achtige pijn. Sinds dien onregelmatige fluxus, tevens wat pijn in den rechter onderbuik. Het bloed was donker gekleurd. Vijf dagen geleden plotseling zeer heftige pijn in den onderbuik, vooral rechts, uit-

Sluiten