Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er is nu een pasteuze weerstand achter den uterus te voelen. Per rectum is een fluctueerende plaats in den weerstand te constateeren.

Haemochromogeen negatief.

Diagnose: Douglas-exsudaat.

21.10.20. Kolpöt. post: veel stinkende etter.

Obs. XIV.

Opname 14.4.20. O. L. V. G.

Leeftijd 26 jaar. Ongehuwd. Laatste menstruatie 2 maanden geleden. Toen de periode 1 maand geleden wegbleef nam pat. een abortivum in, vreezende dat zij zwanger was. Ruim 1 week daarna trad zeer heftige fluxus op, nadat pat. gedurende eenige dagen te voren aanvallen van zeer heftige pijn in den onderbuik had gehad. De fluxus duurde 8 dagen. Enkele dagen later kreeg pat. weer pijn in den onderbuik, gepaard met braken en pijn bij de mictie. Pat. meent gisteren koorts gehad te hebben.

Status praesens:

Tumor te voelen in den onderbuik, in de mediaanlijn reikende tot 3 vingerbreedten boven de symphyse; bovengrens links afdalende naar het midden van het os pubis en rechts onduidelijk te vervolgen tot de crista ilei. De tumor vult dus de geheele rechter fossa iliaca op, is vrij vast en onpijnlijk.

Geen fluxus.

Portio wat week. Uterus in anteflexie naar links, is wat week en wat vergroot, en sterk naar voren en boven verplaatst. Links van den uterus geen afwijkingen. De uterus wordt naar boven en linksvoor verdrongen door een onregelmatig begrensde zwelling die wat pijnlijk is bij betasten, rechts reikt tot den bekkenwand en breed in den uterus overgaat, terwijl het gedeelte van den tumor dat achter den uterus ligt, een duidelijk „tongetje" vertoont in Douglas en dat zeer pijnlijk is. De tumor is ook vergroeid met den achtersten bekkenwand.

Uit beide mammae colostrum.

Temperatuur normaal.

Diagnose: haematocele.

20.4.20. Haemochromogeen negatief.

20.4.20. Statu quo ante.

Temperatuur steeds normaal.

Laparotomie met de diagnose haematocele.

Sluiten