Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHOUWINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK.

Uit de proeven van Klapp 1) is gebleken dat het resorptie-vermogen van het peritoneum niet grooter is dan van de subcutis, maar dat het feit, dat vloeistoffen zooveel sneller door het peritoneum worden geresorbeerd, moet worden verklaard door de grootere oppervlakte van het resorbeerende weefsel dat bij aanwezigheid van vocht in den buik in aanraking is met de vloeistof. Indien hij bij zijn proefnemingen de melksuiker-oplossing niet op eéne plaats onder de huid inspoot, maar de gelijke hoeveelheid over meerdere plaatsen verdeelde, het resorbeerend oppervlak dus vergrootte, dan was de resorptie-snelheid gelijk aan die van het peritoneum.

Aldus zal ook moeten worden verklaard waarom een bloedophooping in de subcutis, zooals Schumm en Schottmüller constateerden, of in een tuba, zooals uit de gevallen die ik onderzocht blijkt, niet met een positieve haematine-reactie gepaard gaat. Buitendien is in deze gevallen het quantum uitgestorte bloed gering vergeleken bij een haematocele.

!) Klapp. Ueber Bauchfellresorption. Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Med. und Chir. 1902 Bd. 10. 1. c.

Sluiten