Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLUIT.

Waar uit de gevallen van Thormaehlen en, naar ik meen, ook uit de door mij geobserveerde blijkt, dat de positieve haematine-proef gevallen van intraperitoneale bloeding zonder meer reeds doet herkennen, terwijl verwacht mag worden, dat andere oorzaken die op dezen uitslag invloed zouden kunnen hebben, wel altijd zonder moeilijkheid zijn uit te sluiten, meen ik het recht te hebben, evenals Thormaehlen, aan dit bloedonderzoek in sommige gevallen groote diagnostische waarde toe te kennen, vooral in gevallen waar het onderscheiden van een acuut ontstekingsproces in het abdomen tegenover extra-uterine zwangerschap niet met zekerheid mogelijk is omdat èn de anamnese èn het srewone klinische onderzoek ons kunnen bedriegen

O O

(bv. Obs. III, IV en V van Thormaehlen), met name dus ook bij de wel is waar zeldzame heftige bloedingen uit tuba of ovarium zonder zwangerschap; terwijl tevens het negatief uitvallen (eigen Obs. XIII, XIV en XV) der haematine-proef, wanneer zij niet binnen 3 maal 24 uur of te laat na een bloeding wordt verricht, een bloeduitstorting in de vrije buikholte uitsluit.

Omdat zij dus een waardevollen steun kan geven bij het herkennen der haematocele en omdat zij zoo weinig techniek vereischt, meen ik haar vooral ook aan den medicus practicus te mogen aanbevelen.

Sluiten