Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lewandowsky en Schultz meenen dan ook uit hunne experimenten in het bijzonder te kunnen concludeeren, dat de innervatie van den sphincter vesicae internus door de nervi pelvici voldoende is, om een normale of bijna normale functie, d.w.z. een tonische contractie, van deze sluitspier te handhaven. Dit strijdt tegen de „wet van de gekruiste innervatie van von Basch", die het eerst door von Zeissl voor de blaas aangetoond is. >)

Wanneer men nu de resultaten beziet, welke Lewandowsky en Schultz na doorsnijding beiderzijds van de nervi hypogastrici en pelvici kregen, dan kan men hieruit de gevolgtrekking maken, dat deze operatie bij vrouwelijke honden geen blijvende, slechte gevolgen heeft. Aanvankelijk deden zich wel stoornissen voor, die qualitatief overeen kwamen met die welke bij mannelijke honden opgemerkt waren, maar in tegenstelling met deze waren alle vrouwelijke honden reeds na enkele dagen in staat kleine hoeveelheden, na enkele weken 100—200 c.c. urine op te houden en willekeurig te ontledigen.

Dit verschil in uitkomsten, dat zij zagen bij de beide geslachten, verklaren Lewandowsky en Schultz, door aan te nemen dat bij vrouwelijke honden behalve de nervi hypogastrici en pelvici, nog een derde zenuw de blaas verzorgt, misschien in de nervus pudendus internus verloopend.

Daarentegen wordt doorsnijding van alle vier zenuwen bij den mannelijken hond altijd door ernstige verschijnselen gevolgd. Dit is geheel in strijd met het resultaat

■) Pflüger's Arch. 53.

Deze wet van von Basch luidt: In een zenuwstam, die een bepaald systeem van spiervezels motorisch innerveert, zijn zenuwvezels, die de antagonistische spiervezels van ditzelfde systeem, remmend innerveeren.

Sluiten