Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in één geval ook na drie maanden geen spoor van een geregelde blaasfunctie te bestaan.

Maar ook doorsnijding van de nervi mesenterici in plaats van de hypogastrici, dus met behoud van het gangl. mesentericum inf. verandert niets aan het resultaat en daartegenover vindt men juist bij een hond, waarbij niet alleen dit laatste ganglion, maar ook de plexus hypogastricus was verwijderd en die 5 maanden de operatie overleefde, ook de ontlediging van grootere hoeveelheden urine.

Op grond hiervan besluiten Lewandowsky en Schultz dat de sympathische ganglia voorloopig nog geen beteekenis voor de regeling van de blaasfunctie blijken te hebben.

Overigens valt nog op te merken, dat na exstirpatie van de plexus hypogastricus en het ganglion mesentericum inf. zoowel de sphincter- als de detrusor vesicae nog voortdurend een reactie op electrische prikkels blijven vertoonen. Eveneens contraheert zich de sphincter bij asphyctische toestanden.

Verder vinden deze onderzoekers, dat het niet twijfelachtig is of de sphincter na doorsnijding van de vier blaaszenuwen door prikkeling tot contractie, kan worden gebracht; evenmin dat deze voortdurend gecontraheerd is. Dat de blaas bij hunne proefdieren nooit geheel leeg was geVonden, mag hiervoor nog geen bewijs worden genoemd, want bij ontbrekende wandspanning oefenen zelfs groote hoeveelheden vloeistof nog slechts een zeer geringen druk uit. Om nu de graad van contractie van de sphincter vesicae te bepalen, vulden zij de blaas door een ureter en bepaalden nu den druk bij welken vloeistof uit de urethra begon te stroomen. Deze openings-

Sluiten