Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaan wij thans over tot de vermelding van de verschillende proefnemingen. Uitsluitend werden katten van het vrouwelijk geslacht gebruikt.

Kat I. 21-II-'21.

Gemengde narcose. Gestrekte rugligging.

Na opening van de buikwand over een lengte van ± 5 cM. in de mediaanlijn, waarbij de m.m. recti abdominis stomp gekliefd werden, ging men volgens de zooeven geschetste methode te werk, om de blaas te denerveeren. Sluiting van den buikwond.

Den volgenden dag was de kat ziek, had niets gegeten, evenmin was er een spontane mictie geweest; van incontinentia urinae was geen sprake. De blaas, die zeer sterk gevuld was, maar onevenredig weinig gespannen, werd door druk op het abdomen mechanisch ontledigd, of de blaas zich rondom den nu aanzienlijk verminderden inhoud goed contraheerde, was niet na te gaan. Wel kreeg men den indruk dat de blaas week elastisch was, wanneer men na enkele uren de vullingstoestand controleerde. Als men gedurende de ontlediging even met drukken ophield, werd de straal dadelijk onderbroken.

De blaas werd minstens tweemaal daags mechanisch ontledigd, soms vaker. De goede voedingstoestand van de kat verminderde snel, het dier at niets en ging den 7den dag na de operatie dood, zonder een spontane mictie gehad te hebben.

Bij sectie bleek de blaas, sterk vergroot, als een slappe zak in de buikholte te liggen, wankleurig en zonder adhaesies. Aan den binnenkant is het slijmvlies van af de basis van het trigonum vesicae tot aan de apex,

Sluiten