Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per 1 K.G. lichaamsgewicht ingespoten. Evenals bij de katten werden ook hier slechts dieren van het vrouwelijk geslacht gebruikt. De eerste drie honden werden in hoofdzaak volgens Roith behandeld, echter met dit verschil dat alle zenuwen en bloedvaten zoo dicht mogelijk bij den blaas wand werden afgebonden en doorgesneden. Bovendien werd het bovenste stuk van de urethra aan alle zijden tot op de subserosa vrij gepraepareerd Bij den 4den hond werd daarenboven nog schaambeensnede verricht om de urethra over de geheele lengte te denerveeren, maar 2 bloedvaten werden gespaard.

Hond I. 20-IV-'21. 16 K.G.

Chloroform-aether narcose. Gestrekte rugligging.

Buikwand in de mediaanlijn geopend, direct craniaal van de symphysis, over een lengte van ± 9 cM. Het lig. ant. vesicae wordt op verscheidene plaatsen dubbel onderbonden en doorgesneden. Beiderzijds worden de ureteren vrijgepraepareerd en de lig.a lateralia vesicae op dezelfde wijze dubbel onderbonden en zoo dicht mogelijk bij de blaas afgeknipt. De urethra wordt op bovenvermelde wijze zoo ver mogelijk uit het kleine bekken geluxeerd en vrij gepraepareerd.

In tegenstelling met de kattenblaas, vertoonde deze slechts een lichte cyanose. Na ontlediging werd de blaas weer in de buikholte teruggebracht, terwijl ook hier het omentum aan de ventrale zijde er over uitgespreid werd. Sluiting van den buikwond.

Na ruim 24 uur kwam de eerste spontane mictie. De urine was donker gekleurd en bleek bij chemisch onderzoek bloed te bevatten. Den eersten dag was de hond zeer pijnlijk; bij katten waren nooit dergelijke ernstige

Sluiten