Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hond III. 26-IV-'21. 16 K.G.

Chloroform-aether narcose. Gestrekte rugligging.

Operatie als bij de vorige honden, maar met de boven vermelde variatie. De blaas ziet er cyanotisch uit na afbinden van de bloedvaten; vóór het terugbrengen in de buikholte wordt de blaas ontledigd en het omentum weer aan de ventrale vlakte uitgespreid. Sluiting van de buikwond.

Den volgenden dag is de hond zeer pijnlijk, de blaas klein; er is nog geen spontane mictie geweest. Na ruim 36 uur vindt de eerste spontane ontlediging plaats van ± 130 c.c. De hond is goed en nog maar weinig pijnlijk.

Wanneer het dier uitgelaten wordt op de gewende tijden, gaat zij zitten en loost dan schijnbaar willekeurig urine. Gedurende de eerste dagen was er steeds bloed bij. Tot op heden, 30 Mei, is de hond in voortreffelijke conditie.

H o n d IV. 4-5-'21. 8 K.G.

Chloroform-aether narcose. Gestrekte rugligging.

Hierbij worden twee bloedvaten in de lig.a lateralia vesicae gespaard, bij de denervatie van de blaas en de urethra over de geheele lengte; voor dezen laatsten ingreep wordt schaambeensnede verricht. De blaas is nogal cyanotisch van kleur en wordt op de gewone wijze weer in de buikholte teruggebracht met uitspreiding van het omentum over de ventrale vlakte. Sluiting van symphysis en buikwond.

De hond is de eerste drie dagen nog zeer pijnlijk; binnen 40 uur komt de eerste spontane mictie; in de urine is geen bloed aan te toonen, die trouwens ook normaal van kleur en helder is.

Sluiten