Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. - VC.f. ,. ^ i £.&.

.... VT.

- -p s. 6. i.

\ h. 5. Jh i .

■ V. £. i

Gedeeltelijk ontleend aan Bolk. n. s. 1. s. = nucl. symp. lat. sup. n. s. 1. i. = nucl. symp. lat. inf. n. s. m. i. = nucl. symp. med. inf.

Veronderstelt men nu een onderbreking van het ruggemerg tusschen L:i en L4, dan zullen de kernen van de nervi pelvici door „shock"-werking paralytisch zijn en de detrusor zal dus atonisch worden. De vezels van de nervi hypogastrici, die meer cerebraalwaarts ontspringen, zijn intact en 'innerveeren evenals vroeger den sphincter, maar dit alléén verklaart nog niet de retentie met aanzienlijke blaasuitzetting, hetgeen veroorzaakt wordt doordat de nervi hypogastrici bovendien aan den detrusor nog voortdurend inhibitorische impulsen geven. Daarenboven kunnen de

nervi pelvici, waarvan de kernen paralytisch zijn, de sphincter niet meer laten dilateeren. Men heett dus aanvankelijk na een dwarslaesie een sphincter vesicae normaal motorisch geïnnerveerd, maar die geen remmende impulsen meer krijgt en een detrusor vesicae die geen motorische, maar slechts inhibitorische prikkels ontvangt, hetgeen dus de groote blaasuitzetting met retentie verklaart. De

Sluiten