Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijking* in de blaas, die later in genezing is overgegaan. Hond IV werd op dezelfde wijze als de katten1) geopereerd, die dezen ingreep allen goed doorstonden en na twee maanden zich door niets van normale katten onderscheidden.

Het invoeren van de „Dauerkatheter" laat niet toe zich een duidelijk beeld te vormen van de functie van de gedenerveerde blaas in de experimenten van Roith. Alleen uit zijn experiment III blijkt, dat de hond vanaf den 2den dag regelmatige micties had. Of de andere honden nu ook een herstel van de blaasfunctie na den 2den dag gehad zouden hebben, blijft duister. Tenslotte blijkt nog uit zijn experiment III, dat het proefdier niet incontinent was.

•) Zie Kat III, IV, V, VI en VII.

Sluiten