Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

planteerd periost been vormt, wordt zonder meer aangenomen, dat er beenpartikeltjes aan het periost zijn blijven hangen bij het losmaken van het been. Aan de mogelijkheid, dat periost, van de diaphyse verwijderd, vanuit de epiphysairstreek zou kunnen regenereeren, wordt geen aandacht gewijd.

In sommige proeven wordt een stuk diaphyse weggenomen en vervangen door een op de scheidingsvlakte steunende glazen buis. In deze buis vormt zich dan been, dat volgens Mac Ewen dus slechts uit de osteoblasten van de scheidingsvlakte kan ontstaan zyn. Over het weefsel der haver'sche kanalen en het merg wordt niet gesproken.

Een bewijs van het weder tot den osteoblast-toestand terugkeeren van de beencel wordt niet gegeven.

Dit alles toont wel voldoende aan, dat, hoe interessant de uiteenzettingen van Mac Ewen ook mogen zijn, die ons met omverwerping van al het vroegere een geheel andere leer brengen betreffende beengroei, groote voorzichtigheid zeer op zyn plaats is.

Omstreeks denzelfden tijd maakte Murphy zijn opvattingen bekend, die deels met die van Mac Ewen overeenstemmen, doch in andere punten, speciaal wat betreft het lot van het beentransplantaat, daarvan sterk afwijken.

Het vrij of gesteeld getransplanteerde periost in de weeke deelen kan volgens hem been vormen, doch alleen als er osteoblasten, afkomstig van bet onderliggende been, aan den binnenkant zijn blijven zitten. De osteogenetische kracht neemt met het ouder worden van het dier sterk af.

Het periost zelf is niet osteogenetisch, doch slechts een grensmembraan. Om deze reden is het van belang, het op het transplantaat te laten, ofschoon dit geen absoluut vereischte is. Hijzelf laat het dan ook altijd op het verplaatste been zitten.

Homoplastisch verplaatst periost met osteoblasten, al of niet in contact gebleven met been, vormt soms been, doch is weldra uitgeput, waarna het been weer geresorbeerd wordt.

Heteroplastisch verplaatst periost vormt geen been.

Been met periost naar de weeke deelen verplaatst bij het-

2

Sluiten