Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de gevallen waarin periost en endost op het been gelaten waren, zag men regeneratie van deze weefsels uitgaande zonder verband met de stompen van de ulna, waarmede echter in latere stadia samengroeien door callus optrad. Microscopisch zag men het transplantaat langzaam meer en meer afsterven en door het nieuwe been vervangen worden. Na 56 dagen werden in het oude been nog goed kleurbare kernen gevonden. Na 105 dagen was het geheele vervangingsproces afgeloopen.

In de gevallen waar het periost en endost verwijderd waren, zag men van het tot resorptie vervallende transplantaat geen beenvorming uitgaan, behalve misschien op een enkel punt aan de oppervlakte. Voor zoover er nieuw been gevormd werd, ging dat uit van de resectiestompen der ulna. Na 78 dagen werden nog vele beencelkernen in het transplantaat goed kleurbaar gevonden.

Wanneer het steriele droge been werd ingebracht, was er blijkbaar ook geen sterke prikkel voor de resectiestompen om nieuw been te vormen. De resorptie was zeer snel, zoodat een hiaat in het been ontstond. In één geval werd toch in een langzaam tempo been van de stompen uit gevormd.

Ondanks het resultaat van deze proefnemingen, kan Brooks er niet toe besluiten het periost osteogenetische functie toe te schrijven, omdat de transplantatieproeven met periost vaak negatief uitvallen. Hij meent dat de osteogenetische kracht van periost en endost afhangt van het behoud van de normale verhouding tusschen de verschillende elementen van het transplantaat, m. a. w. van de samenvoeging met de corticalis.

Berg en Thalhimer (1918) hebben het vraagstuk der beenregeneratie ook onderzocht. Zij transplanteerden periost, stukjes cortex, cortex met periost en cortex met periost en endost. Van alle transplantaten werd een gedeelte gedurende de operatie afgescheiden voor microscopisch onderzoek. Het bleek daarbij, dat een deel van de cambiumlaag niet met het periost wordt medegenomen, doch aan de cortex blijft zitten. Zij maken daarom onderscheid tusschen cortex met

Sluiten