Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langs. Na veel moeite gelukt het eindelijk den kop behoorlijk aan te boren. Wond met gaas bedekt.

Snede over de geheele lengte der fibula. Deze wordt met periost vrijgemaakt en met den beentang uitgeknipt. De spierresten, die nog aan het periost zitten, worden zoo nauwkeurig mogelijk verwijderd. De punt der fibula wordt met een beentang toegespitst. De fibula gaat gemakkelijk in de geboorde holte, binnen vijf minuten, nadat zij uit haar bed is genomen. Gewrichtskapsel met een catguthechting gesloten, de fascie met geknoopte catguthechtingen, de beide huidwonden met bronsaluminiumdraden, waarvan de punten recht omhoog steken. Op de wondlijnen een dermatolzoutsolutiepapje.

Op 4-/7. '19 dus na 16 dagen, wordt de hond gedood. Bij opening van het gewricht blijkt dat de kop niet door de beenpen aangeprikt is. Deze komt n.1. net op den bovenrand van het breukvlak te voorschijn en legt zich dan in een lichte uitholling op het kraakbeen boven op den kop. Niettemin is de kop door dezen druk met als tegenweerstand de onderrand van de panholte volkomen op zijn plaats gefixeerd.

Na uitneming van het praeparaat bleek de fractuur aan de bovenzijde van den kop een weinig te veel mediaal te liggen, d. w. z. een stukje kop van enkele m.M. zit aan de bovenzijde nog aan den hals vast. De kop zat, zij het met een verschuiving van 1 a 2 m.M., goed vast op den hals, doch een klein weinig veerend. Van een zichtbare tusschenlaag is geen sprake. Uitwendig zichtbare callus is in geen enkel der hier beschreven proefnemingen gevormd.

Microscopisch onderzoek. Hiertoe werden praeparaten gemaakt van de rondom uitgezaagde beenpen en van den hals met kop eraan, de eerste in paraffine ingesloten (bij uitzondering, daar dit voor dergelijke praeparaten minder geschikt is) de tweede in celloïdine.

Beenpen. De buitenste laag van het praeparaat wordt gevormd door een laag beenbalkjes, die de begrenzing vormen van het geboorde kanaal. Aan deze begrenzing zyn de balkjes ineen gedrukt en liggen een aantal fragmenten (sequestertjes).

Sluiten