Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook hiervan een deel der kernen geschrompeld, gefragmenteerd of slecht gekleurd. De vaatkanalen zijn voor een deel ledig, deels bevatten zij een celrijk ietwat fibreus weefsel, evenals de mergholte. Men ziet dit weefsel zeer fraai vanaf de oppervlakte in de vaatkanaaltjes woekeren. De aldus gevulde ruimten zijn sterk verwijd. "Waar dit proces verder voortgeschreden is ziet men lacunaire resorptie en op andere plaatsen beenafzetting.

Kop en hals. In dit praeparaat zyn twee plaatsen met beschadigd beenweefsel zichtbaar en wel 1°. de fractuurplaats tusschen kop en hals en 2°. het boorkanaal waarin de beenpen niet is doorgedrongen.

Aan de breukvlakte tusschen kop en hals zijn een groot aantal schots en scheef liggende sequestertjes te zien, waarin zich geen kleurbare beencellen meer bevinden, blijkbaar als gevolg van de zaagwerking. De ruimte tusschen en om de vaak stijf opeengepakt liggende beenstukjes wordt door celrijk bindweefsel ingenomen, zooals dit ook in de mergholte te zien is. Het dringt onder verschijnselen van lacunaire resorptie hier en daar in de sequesters door. De randen van de breukvlakte zijn necrotisch, men ziet resorptie-verschijnselen en zeer zeldzaam beginnende beenafzetting. De necrose aan het halsgedeelte is zeer klein, aan het kopgedeelte strekt zich de necrose verder uit. Mogelijk is de nabijheid van het boorkanaal, dat dezelfde verschijnselen vertoont als de breukvlakte, hierop van invloed. Nog verder kopwaarts is het been levend. Het kraakbeen ziet er normaal uit. De mergholten zijn in de omgeving der breukvlakten nog voor een groot deel met bloeduitstortingen opgevuld, die geresorbeerd beginnen te worden. Ook op plaatsen van kop en hals, die niet direct door het trauma getroffen zijn, is nieuwvorming of afbraak te zien.

n. 2/7. '19. Operatie. Het boren van het gat en maken van de fractuur gaat geheel op dezelfde wijze als bij de vorige operatie. Nadat de fibula echter over een lengte van

Sluiten