Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 29/10. '19, dus na 19 dagen wordt de hond dood in het hok gevonden, zonder dat in den buik (de hond had eenige kleurstof-injecties gehad) of in het operatieterrein een reden voor den dood wordt gevonden.

Op de plaats van de weggenomen fibula wordt geen beenregeneratie gevonden.

De kapsel van het geopereerde heupgewricht is verdikt. De fractuurlijn loopt zóó, dat aan de bovenzijde enkele m.M. van den kop nog aan den hals vastzitten. De kop is mooi centraal aangeboord. Het boorgat loopt geheel door tot door den kraakbeenkap, de beenpen reikt echter niet zoover. De bij de operatie bestaande diastase tusschen de fractuurstukken is veel smaller geworden en met weefsel opgevuld. Tusschen beide stukken zijn geen bewegingen, ook niet met kleinen uitslag, mogelijk.

Voor het microscopisch onderzoek, waartoe het praeparaat weer in zijn geheel in celloidine wordt ingesloten, kan men de beenpen in drie deelen verdeelen: 1°. het deel buiten den trochanter uitstekende; 2°. het deel tusschen trochanter en fractuurvlakte; 3°. het deel in den kop.

Het eerste deel, d.i. het stukje been, dat buiten den trochanter in de weeke deelen uitsteekt, vertoont been zonder kleurbare kernen. De kanalen van Havers zijn niet veranderd. Vaten worden er niet meer in gezien.

Het tweede deel vertoont een geheel ander beeld. Reeds in het bereik van het verdikte trochanterperiost ziet men het weefsel om de pen zeer celrijk geworden en treedt een lacunaire resorptie met zeer fraaie reuzecellen op. De Haversche kanalen zijn voor een deel nog zonder kleurbaren inhoud, voor een ander deel zijn zij in meerdere of mindere mate verwijd, en met het reeds vaak genoemde celrijke bindweefsel, waarin veel osteoblasten en bloedvaten, gevuld. Fraai ziet men hoe dit weefsel van de periferie af in de kanalen woekert. Men ziet de holten door lacunaire resorptie wijder worden. In de grootste holten wordt ook been afgezet. In dit deel van de pen ziet men twee smalle banden van nog kleurbare beencellen, dicht langs de periferie. Bij zeer

Sluiten