Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de voeding dus begunstigd werd, geen necrose waar te nemen.

Hoe lang het regeneratieproces duurt is ook hier niet te zeggen. Veel zal afhangen van de uitgestrektheid van de necrose en van de functie. In het vijf maanden oude praeparaat, waar de functie zeer goed was en de sterke hond reeds na ruim een week den poot weer goed gebruikte, is de normale beenstructuur bijna volkomen hersteld. Van de fractuur is niets meer te vinden. De beenbalkjes loopen gewoon door van hals naar kop. In den kop is echter nog onder het kraakbeen necrose te vinden, evenals in het centrum van de beenbalkjes daaronder. In het praeparaat van zes maanden, waar de functie gewijzigd is, is nog veel dood been waar te nemen. De kraakbeenkop blijft in leven, wat bij de bekende weerstandskracht tegen voedingsstoornis van dit weefsel wel begrijpelijk is.

De resorptie van de beenpen in den kop gaat in het begin langzamer dan in de schacht. Ook dit laat zich ongedwongen uit de verschillen in voedingstoestand verklaren.

In geen enkel geval van periostlooze overplanting heeft zich nieuw been op de plaats van wegname gevormd. Het wil mij voorkomen, dat de oorzaak hierin is gelegen, dat de cambiumlaag van het periost vast op het been zit bij honden. Verwijdert men dus het been subperiostaal, dan blijft alleen het fibreuse gedeelte van het periost, dat geen osteogenetische kracht heeft, achter. Met deze mogelijkheid heb ik rekening gehouden, door het verwijderde beenstuk eerst af te schrapen met een raspartorium alvorens het in te brengen.

Deze verhoudingen schijnen niet bij alle dieren gelijk te zijn. Voor konijnen b.v. kon Smith aantoonen, dat het van de techniek afhangt of de osteoblastenlaag aan het been of aan het periost achter blijft. Voor den mensch schijnt de osteoblastenlaag aan het periost te blijven, getuige de beenregeneratie na subperiostale resectie van een rib.

Uit het voorgaande volgt, dat de funtie van de ingebrachte fibula die is van een in het been liggende spalk, die zorgt, dat de beide fractuurstukken verhinderd worden van elkaar

Sluiten